فرم درخواست کارشناسی فروش

الف- مشحصات فردی متقاضی

نام

‌نام خانوادگی

نام پدر

سال تولد

‌محل تولد

شماره شناسنامه

کد ملی

‌دین

وضعیت تاهل

وضعیت نظام وظیفه

‌محل سکونت

مدت سکونت

نشانی

کدپستی

‌تلفن ثابت

تلفن همراه

ب- سوابق کاری متقاضی

در این قسمت شرح مختصری از سوابق کاری خود را ذکر نمایید.

نام موسسه / شرکت سمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه شرح مختصر فعالیت تلفن


ج- در صورتی که فعالیت‌هایی در راستای امور بازاریابی انجام داده‌اید، ذکر نمایید.


لطفا کد امنیتی زیر را به درستی وارد نمایید :

captcha